Z czego składa się projekt

Elementy składowe projektu mogą ulegać zmianie w zależności od wielu czynników. Na jego treści wpływają: powierzchnia ogrodu, rzeźba terenu, obecność roślin, potrzeby klienta, stopień szczegółowości projektu oraz problematyka działki.

Na projekt ogrodu najczęściej składa się: 
  • inwentaryzacja i analiza terenu
  • poglądowe koncepcje zagospodarowania działki
  • projekt wybranej koncepcji (teren, mała architektura, zieleń)
  • projekty szczegółu: nawierzchni, doboru roślin, oświetlenia, nawodnienia i małej architektury
  • przekroje lub wizualizacje projektowanego ogrodu